Vi hjälper Bobbi Bear

torsdag 27 januari 2022

Lars-Erik Nilsson

Vi ger stöd till Operation Bobbi Bear i Sydafrika i samarbete med Bobbi Bear Sweden. Organisationen hjälper barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.Operation Bobbi Bear är en organisation, strax utanför Durban i Sydafrika, som arbetar med att hjälpa barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. I organisationen arbetar 7 kvinnor samt 2 socialarbetare med att skapa hopp och framtidstro för barnen. Bobbbi Bear finns med och pratar med barnen, går med till läkare och domstol. Organistationen är ute i skolor och informerar om barns rättigheter och om sin verksamhet. Ofta uppdagas då många fall eftersom barnen plötsligt får någon att vända sig till för att få hjälp. Socialtjänst, polis och även föräldrar kommer med barn till Bobbi Bear för att få hjälp att ta reda på vad som hänt dem. Bobbi Bear finns också i särskilda lokaler på flera polisstationer i området dit det kommer många, både vuxna och barn för att få hjälp.

Tygbjörnen Bobbi Bear tjänar två syften. Barnen får en björn som de kan rita på och peka på för att beskriva vad de har blivit utsatta för. Det underlättar att peka på någon annan än sig själv. En björn får de behålla som sin egen gosebjörn. Trygghet och möjlighet att uttrycka sig och göra sig hörd, det är vad Bobbi Bear står för.

I samarbete med den svenska organisationen, Bobbi Bear Sweden, har Aurora Rotary skänkt pengar till ett antal olika ändamål:

                               Inköp av tygbjörnar
                               Inköp av datorutrustning för administration och dokumentation
                               Finansiering av inköp av drivmedel till organisationens bilar

Västerås Aurora Rotary har i samband med insatserna ovan fått lika mycket pengar från Rotary Foundation (TRF) som vi själva har satsat varmed totala summan till Bobbi Bear har fördubblats.

 

Läs mer om Bobbi Bear Sweden.