Utdelning av Paul Harris Fellow-nål vid dagens frukostmöte

torsdag 5 maj 2022

Lars-Erik Nilsson

Vid dagens frukostmöte erhöll Gittan Persson sin första PHF-pin för hennes insatser i Aurora Rotary. Femton medlemmar närvarade vid frukosten. Då föredragshållaren inte kunde komma hölls ett klubbmöte som handlade om ankrace och om möjliga hjälpinsatser.