President 2023-2024

lördag 1 juli 2023

 Att skapa en dynamisk och meningsfull klubbverksamhet är viktigt för att engagera medlemmarna och bygga en stark klubbgemenskap. Jag skulle vilja introducera varierande och intressanta program och talare på våra möten, och också främja sociala och professionella nätverksaktiviteter. Att skapa en positiv och inspirerande atmosfär där medlemmarna känner sig uppskattade och engagerade är avgörande för klubbens framgång.

President 2023-2024