Mamma United

torsdag 11 april 2024 07:30-08:30, Café Mosaic, Smedjegatan 2, 722 13 Västerås, Sverige
Talare:

Anja  Nordenfelt


Organisatörer:
  • Magnus Lindenmo

Anja Nordenfelt berättar om Mamma United som erbjuder mammor gratis utbildning med syfte att stärka egenmakt och förebygga uppkomst av utanförskap, ohälsa m.m. bland mammor och deras barn i områden med begränsade resurser.     

Anja Nordenfelt grundare och verksamhetschef för Mamma United